Historien  om  golf  –  del  1

Historien om golf – del 1

 

Det har vært vanskelig å si sikkert hvordan sporten golf startet og hvor. Fordi varianter av golf har blitt spilt i over tusen år. Men det er generelt akseptert blant folk som har forsket på det, at en eldre variant av golf ble spilt først i Nederland på 1200-tallet. Det er jo litt interessant i og for seg, siden mange ikke knytter golf og Nederland umiddelbart sammen, men slik er det altså.

Den mer moderne varianten ble grunnlagt i Skottland, noe som bare virker mer logisk når man hører ordet golf. Det har jo tradisjonelt sett vært en sport som man umiddelbart knytter til Storbritannia. For eksempel så er Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en svært gammel golfklubb, og den ble jo grunnlagt helt tilbake i 1754. Noe som gjør den langt eldre enn noen fotballklubber for eksempel. Rundt hundre år eldre for å være litt mer nøyaktig. Så golf er en tradisjonsrik og ærverdig sport, som hele tiden er nødt til å moderniseres for å holde tritt med det moderne samfunnets utvikling. Men den utfordringen finnes jo i alle deler av samfunnet, og ikke kun begrenset til sport eller golf.